Skip to main content

Psychische én de sociale kant van gedrag van mensen

Bij de ervaringsgerichte psychosociale therapie gaat men uit van de psychische én de sociale kant van gedrag van mensen. Als individu kun je tegen problemen aanlopen, maar die zijn altijd verbonden met relaties binnen een gezin of in een bredere context (werk, vrienden, familie).

Bij de start van individuele therapie vraag ik daarom ook altijd naar belangrijke anderen die invloed kunnen hebben op de problemen of die kunnen steunen bij verandering. Het is mogelijk om deze te betrekken in het gesprek.

De ervaringsgerichte psychosociale therapie gaat ervan uit dat het hebben van betere ervaringen in het hier en nu een goede manier is om de slechte ervaringen uit het verleden te verminderen of zelfs op te lossen. Omdat ik deel uitmaak van dat hier en nu, tijdens de therapie, zal ik mijn ervaring die ik opdoe in ons contact gebruiken in het gesprek. Hierdoor kan voor jou duidelijker worden wat er in contact met de ander gebeurt.

Alle mensen hebben twee basisbehoeften:

  • autonoom zijn, zodat je je eigen mogelijkheden kunt ontwikkelen en eigen verlangens kunt vervullen. Dit is zorg voor jezelf.
  • Verbonden zijn op een intieme manier en voor anderen van waarde zijn. Dit is zorg voor de ander.

In het leven is het een opgave om telkens de balans te zoeken en te vinden tussen deze twee behoeften. Wat de een graag wil kan in strijd zijn met wat de ander wil. Problemen ontstaan als wij het evenwicht niet vinden in waar we behoefte aan hebben. Dat heeft vaak met onze opvoeding te maken. Wij hebben geleerd wat wel en wat niet is toegestaan. Maar wij hebben meestal niet geleerd of ervaren wat we zelf graag willen en staan ons dat daardoor niet toe.

Ervaringsgerichte psychosociale therapie leert je je eigen behoeften ontdekken en vormgeven, waarbij je ook rekening houdt met de belangrijke ander. Als mens word je in je kracht gezet door te kijken naar je eigen mogelijkheden.

Er zit veel overlap in ervaringsgerichte psychosociale therapie en gestalttherapie. Ze zijn hier apart beschreven, maar worden beide gebruikt in de therapie.