Skip to main content

Sinds 2014 ben ik ervaringsgericht psychosociaal therapeut en gestalttherapeut. Ik heb mijn opleiding gedaan bij het Kempler Instituut.

Ervaringsgerichte psychosociale therapie en gestalttherapie hebben mijn hart gestolen. Ik kan hierdoor met bevlogenheid en betrokkenheid mensen helpen die vastlopen of met vragen zitten, opdat ze prettiger in het leven komen te staan. Ik begeleid en coach ook cliënten via het Rotterdamse project VoorZorg. Ook bij hen zie ik dat de therapie werkt.

Mijn enthousiasme komt ook voort uit het feit dat deze werkwijze mijzelf verder heeft gebracht in mijn persoonlijke ontwikkeling.

De kern is dat je mag zijn wie je bent: voelen wat er bij je speelt en daar gehoor aan (mogen) geven in contacten en situaties. Het gevolg is dat ik steviger en vrijer in het leven sta. Er is een betere balans tussen wat ik zelf wil en wat er vanuit de omgeving wordt verwacht. Deze positieve ervaring wil ik een ander ook graag laten ervaren.

De kern is dat je mag zijn wie je bent: voelen wat er bij je speelt en daar gehoor aan (mogen) geven

Er is een betere balans tussen wat ik zelf wil en wat er vanuit de omgeving wordt verwacht

Videohometraining is een mooi middel om even met afstand naar de situatie te kijken

Buiten je comfortzone stappen kan opleveren dat je zelfvertrouwen omhoog gaat en je een positiever zelfbeeld krijgt.

Wat mij raakte in de gestalttherapie is het gewaar zijn van wat er in je speelt, dit aanvaarden en er lief voor zijn door het niet te veroordelen: dat is de verandering.

Werkervaring

Al ruim 25 jaar werk ik met gezinnen waarbij ik de ouders begeleid bij opvoedingsvragen en problemen in het ouderschap vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ik ben in staat de ontwikkeling van kinderen te beoordelen en zie wanneer gedrag zorgelijk is. Ik heb gewerkt in gezinnen met jonge kinderen tot vier jaar. Vanuit het project VoorZorg coach ik nu jonge (aanstaande) moeders die zelf nog in de puberteit of jong volwassenheid zitten.

Na de middelbare school deed ik de opleiding verpleegkunde, waarna ik in verschillende ziekenhuizen werkte. Later ben ik gaan werken in de wijk, eerst met volwassenen, later met ouders en kinderen. Ik kwam in gezinnen met verschillende culturele achtergronden en dat was voor mij de aanleiding om de studie culturele antropologie te gaan doen. Ik heb hiervoor veldwerk gedaan in Senegal, een indrukwekkende ervaring om daar een aantal maanden te wonen en onderzoek te doen. Graag wilde ik me daarna verder bekwamen in het doen van onderzoek.

Die mogelijkheid bood zich aan via het nieuwe project VoorZorg, dat jonge moeders begeleidt en coacht vanaf de zwangerschap tot twee jaar na de bevalling en dat gekoppeld was aan onderzoek. Ik kreeg hier een baan als begeleider en coach, echter zonder directe betrokkenheid bij het onderzoek.

Hier ervaarde ik mijn enorme betrokkenheid bij de psychische en psychosociale problemen die de jonge moeders tegenkomen. Het was een grijs gebied in de begeleiding en voor mij de aanleiding om de opleiding ervaringsgerichte psychosociale therapie en gestalttherapie te gaan volgen bij het Kempler Instituut. Ik ben verder gekomen in kennis en in mijn eigen ontwikkeling. Ik kan daardoor nu gerichter andere mensen begeleiden met hun problemen.

Opleiding & lidmaatschap

Opleiding
1982-1986: A-opleiding in het ziekenhuis
1987-1990: HBO-VV
1996-2002: culturele antropologie en sociologie der niet-westerse samenleving
2007: opleiding VoorZorg verpleegkundige
2010: opleiding videohometraining
2010-2014: ervaringsgerichte psychosociale therapie en gestalttherapie bij Kempler Instituut
2015: training mindfulness
2015-2016: training omgaan met stress
2017: training vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen
2018: Opleiding Psychosociale Basis Kennis (PSBK)
2021: training vertrouwenspersoon integriteit
2022: training trauma en gehechtheid; taal van het lichaam

Lid van:
NVAGT
EAGT
Big geregistreerd verpleegkundige
S.C.A.G.

Ik heb elke maand intervisie met collega’s en ik krijg supervisie van een gestalt-opgeleide supervisor.
Ik volg bijscholingen, bezoek congressen en lees/bestudeer vakliteratuur.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de zorg die ik geleverd heb, hoor ik dat graag zo spoedig mogelijk om op die manier te komen tot een bevredigende oplossing. Mocht het ons onderling niet lukken, dan kunt u terecht bij mijn beroepsvereniging NVAGT. Via de link NVAGT op mijn site vindt u de klachtenprocedure terug.  Ik ben aangesloten bij een geschillencommissie voor complementaire en alternatieve zorg, de SCAG.

Privacy

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Als therapeut heb ik als enige toegang tot uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.
De gegevens in het dossier blijven 15 jaar bewaard, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist.
Verdere details over de borging van uw privacy staan in het privacy document en in de behandelovereenkomst die u na de intake van mij krijgt.