Skip to main content

Individuele therapie

Je kunt voor individuele therapie kiezen wanneer jij als persoon uit balans bent. Je zit niet lekker in je vel en loopt tegen lastige zaken aan waar je alleen niet uitkomt.

Je kunt last hebben van de volgende klachten:

 • gevoelens van angst of paniek
 • depressieve gevoelens of sombere gedachten
 • gestrest en gespannen voelen
 • hoge eisen stellen aan jezelf
 • moeite hebben met grenzen stellen
 • lichamelijke (pijn)klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
 • moeite met veranderingen in je leven

Sommige gevoelens zijn jou misschien bekend en horen bij je. Je hebt er altijd mee uit de voeten gekund. Er kan een moment ontstaan waarop de klachten zo op de voorgrond komen dat het je leven gaat bepalen en je er ongelukkig van wordt. Je  moet of wilt er wat mee.

Klachten kunnen ook een gevolg zijn van een ingrijpende gebeurtenis, bijvoorbeeld een ongeval, een sterfgeval, een (chronische) ziekte of verlies van werk. Het  normale leven is ineens niet meer aan de orde. Ook problemen in de partnerrelatie, in contact met anderen in je omgeving of zwangerschaps- en ouderschapsperikelen kunnen bepaalde gevoelens losmaken. Het kan de aanleiding zijn voor begeleiding.

Bij deze klachten of in deze situaties kunnen therapeutische- of coaching gesprekken je op een nieuw spoor zetten, waardoor je weer verder komt.

Hoe?
In de therapie staat het contact met jezelf en het contact met de ander op de voorgrond. Het uitgangspunt is dat jij goed bent zoals je nu bent. Dat geeft ruimte om te kijken naar wat je ervaart en voelt, nu, op dit moment in het gesprek. Gevoelens en gedachten die naar boven komen kunnen we bekijken en onderzoeken.

Mag je zijn wie je bent?
Staan er oordelen in de weg?
Wat gebeurt er als je de oordelen laat gaan?
Voel je spanning?
Wat denk je, wat wil je, waar heb je behoefte aan en wat heb je nodig?
Mag je dit uiten, mag je er voor gaan staan?

Kennismakingsgesprek
In het kennismakingsgesprek bespreken we waar je tegen aanloopt en kun je ervaren of mijn werkwijze past bij jouw vragen. Dan kun je besluiten verder te gaan.

Het aantal gesprekken dat nodig is, is afhankelijk van wat er naar voren komt in de gesprekken en afhankelijk van jouw proces en jouw behoefte.

 

Wil je een gesprek, neem gerust contact op

Gestalttherapie

Gestalttherapie is de therapie van het contact. Het gaat om het contact met jezelf en het contact met de omgeving.

Ervaringsgerichte psychosociale therapie

Bij de ervaringsgerichte psychosociale therapie gaat men uit van de psychische én de sociale kant van gedrag van mensen.

Relatietherapie

Voor wie?
Relatietherapie is passend als er binnen de relatie onbegrip is en terugkerende spanningen of ruzies zijn. De meeste relaties kennen van tijd tot tijd spanningen die zich vaak ook weer oplossen. Maar als jullie het gevoel hebben steeds vast te lopen is relatietherapie een manier om te onderzoeken waar de schoen wringt.

 • Is relatietherapie voor jullie geschikt? Vraag jezelf af:
 • We hebben terugkerende ruzies en snappen niet waarom.
 • Mijn partner is verliefd geworden op iemand anders, wat nu?
 • We zijn uit elkaar gegroeid, kunnen we elkaar nog bereiken?
 • Mijn partner heeft niet-aangeboren hersenletsel, hoe moeten we verder?
 • Mijn partner heeft een chronische ziekte, hoe kunnen wij als partners samen verder, en niet (alleen) als verzorger en patiënt?
 • Na de zwangerschap en de bevalling hebben we geen intimiteit meer.

Hoe?
In de gesprekken kijken we hoe jullie met elkaar in contact zijn: hoe is de communicatie, hoe luisteren jullie naar elkaar? Welke patronen of gewoontes zijn er in de relaties die bepalen hoe jullie met elkaar verbonden zijn? Hoe autonoom of onafhankelijk mag en kun je zijn in de relatie? Ik laat jullie stilstaan bij wat jullie ervaren en voelen bij jezelf en in contact met elkaar en welke gedachten er opkomen.

Door deze gevoelens en gedachten naar elkaar uit te spreken is het mogelijk de ander te laten horen wat je graag wilt, waar je behoefte ligt en wat je van de ander nodig hebt. Daardoor kan er weer meer toenadering en verbondenheid komen.

Soms wordt in de relatietherapie duidelijk dat er in je leven een stuk is waar jezelf aan wilt werken, naast de relatietherapie. Dan kunnen er individuele gesprekken worden ingepland.

Relatietherapie kan ook ruimer worden gezien. Gesprekken met een vriend(in), zus of broer is ook mogelijk.

Kennismakingsgesprek
In het kennismakingsgesprek bespreken we waar jullie tegen aanlopen en kunnen jullie bekijken of mijn werkwijze past bij jullie vragen en besluiten verder te gaan met de relatietherapie.

Het aantal gesprekken dat nodig is, is afhankelijk van wat er naar voren komt in de gesprekken en afhankelijk van jullie proces en behoefte.

 

Willen jullie starten met gesprekken,neem gerust contact op

Leven met een chronische ziekte of een niet-aangeboren hersenafwijking

Na de constatering van een chronische aandoening of bij blijvende hersenschade, bijvoorbeeld na een ongeval, is er een breuk in de levenslijn. Het normale leven wordt verstoord en jullie moeten naar een nieuwe balans in jullie leven zoeken.

In eerste instantie is er vaak sprake van ontkenning, kunnen jullie niet bevatten wat er is gebeurd en veranderd.
Vervolgens komt er een rouwproces op gang over het verlies van mogelijkheden. Dat jullie niet meer als vanzelfsprekend het leven kunnen leven als voorheen is vaak moeilijk te verteren. Je aanpassen aan de beperking is een enorm proces. De aanpassing aan de nieuwe situatie geldt daarbij niet alleen voor jezelf, maar ook voor je partner, je gezin, je familie en vrienden. In dit proces kunnen er onbewust patronen ontstaan die pas later duidelijk worden en de relatie beïnvloeden.

Vraag jezelf af:

 • Ga je over je grens omdat je je partner niet wilt belasten met je beperking?
 • Is de relatie niet meer gelijkwaardig?
 • Is er nog een rouwproces gaande, is er veel verdriet?
 • Ben je als partner in de zorgrol terechtgekomen?
 • Ga je over je grens omdat je dingen wilt opvangen die je zieke partner niet meer kan?
 • Hoe kan ieder zijn eigen leven (zijn autonomie) vormgeven?
 • Hoe bouw je samen aan een gezonde relatie, een gezonde verbondenheid?

In de gesprekken sta ik met jullie stil wat er gebeurt in de relatie en wat er nodig is voor een nieuwe balans waar jullie tevreden mee zijn.

Zwangerschap en ouderschap

In de zwangerschap kan er veel veranderen onder invloed van hormonen. Er kunnen klachten zijn als angst en depressieve gevoelens. Het krijgen van een kind heeft invloed op jullie zelf als mens nu jullie een andere rol gaan vervullen, namelijk een ouderrol. Meestal verloopt het proces van opvoeder en ouder worden positief, maar er kunnen ook moeilijke kanten aan zitten. Dit kan onzekerheid met zich meebrengen.

De ouderrol vervullen en combineren met je werk, sociale contacten en hobby’s is zoeken naar een nieuwe balans. Daarnaast heeft de zwangerschap en het krijgen van een kind invloed op jullie relatie. Die verandert, want er is een derde persoon bijgekomen.

Aandacht voor elkaar is niet meer vanzelfsprekend. Jullie kunnen vermoeid zijn door minder slaap en in de eerste maanden moeten jullie als gezin in een nieuw ritme komen. Daarnaast kunnen hormoonwisselingen een rol spelen in de intimiteit met elkaar.

Komen jullie er samen niet uit, dan kunnen gesprekken helpend zijn om weer de balans te vinden in deze nieuwe situatie.

Herken je de situatie en wil je hier over in gesprek dan kun je contact met me opnemen.

Gezinstherapie

Voor wie?
Gezinstherapie is geschikt voor gezinnen die op zoek zijn naar beter onderling contact, naar meer rust en balans in het gezin. Het kan een nieuwe ervaring zijn om op een andere manier met elkaar in gesprek te zijn, om anders met elkaar te communiceren. De aanleiding voor een gezamenlijke therapie zijn vaak klachten – van welke aard dan ook – die een van de gezinsleden krijgt.
De kracht van gezinstherapie is dat problemen met elkaar op een passende manier kunnen worden opgelost. Samen werken we aan verschillende situaties die spanningen oproepen in het gezin.

Gezinstherapie is bijvoorbeeld geschikt voor:

 • gezinnen met pubers die zich willen losmaken van de ouders en gaan experimenteren
 • gezinnen waar een ouder een chronische ziekte heeft
 • gezinnen waar scheiding een rol speelt
 • nieuw samengestelde gezinnen
 • een stapeling van meerdere problemen waardoor de balans weg is

Hoe?
In de gezinstherapie bekijken we welke problemen er spelen en welke patronen er zijn in het gezin. Hoe luisteren jullie naar elkaar, hoor je werkelijk wat de ander te zeggen heeft en is er aandacht voor? We staan stil bij gevoelens die bij elk gezinslid spelen. Belangrijk is om naar elkaar uit te (leren) spreken wat ieder bezighoudt. Duidelijk wordt welke behoefte ieder heeft, wat je (van elkaar) nodig hebt en hoe je elkaar daarin kan steunen. Dan is er meer begrip voor elkaar. Er is meer contact.

Het is vaak een hele stap om voor gezinstherapie te kiezen. De oude manier van omgaan met elkaar is vertrouwd en die loslaten kan spannend zijn. De ervaring leert dat door gezinstherapie oude patronen die niet helpend zijn kunnen stoppen en nieuwe helpende patronen ontstaan.

 

Willen jullie starten met gesprekken,neem gerust contact op

Videohometraining: bij onzekerheid en opvoedingsvragen

Videohometraining is een vorm van begeleiding voor ouders of gezinnen als er problemen in de opvoeding zijn of als ouders zich onzeker voelen in het opvoeden van hun kind(eren).

Ik maak in de thuissituatie een korte video-opname van een alledaags moment tussen ouder(s) en kind. Met elkaar kijken we een aantal fragmenten uit de opname terug. Dan wordt zichtbaar wat er goed loopt en wat er anders zou kunnen.

Het kan confronterend zijn om jezelf te zien op beelden. Daar steun ik je bij. Het is de bedoeling dat je steviger wordt en gesterkt wordt in het ouderschap. We staan stil bij wat jij voelt en ervaart, wat je denkt en wat je wilt. Van daaruit kijken we wat nodig is om met de situatie om te gaan.
Het terugkijken kan ook opleveren dat je ziet hoe goed je als ouder bezig bent, dat er mooie momenten van contact zijn tussen ouder en kind. Dit geeft je zekerheid en stevigheid als ouder.

De ouders die ik begeleid met videohometraining zeggen uiteindelijk allemaal dat ze trots zijn op zichzelf.

Coaching

Coachen is een vorm van begeleiden waarin je inzicht kunt krijgen in hoe je in een situatie staat en hoe je ermee omgaat. Meestal zijn het werk gerelateerde situaties, waarin je persoon en je professionaliteit een belangrijke rol spelen. Het is een doelgericht en creatief proces om de situatie op een positieve manier te veranderen of te beïnvloeden.

Voor wie?
Coaching is bijvoorbeeld passend in de volgende situaties:

 • Je stuit op dilemma’s en weet niet wat je moet doen of wat je moet kiezen.
 • Veranderingen in de organisatie geven het gevoel dat jij niet meer op je plek zit.
 • Je hebt het gevoel niet meer op de juiste functie te zitten en weet niet hoe je verder kan komen.
 • Er zijn strubbelingen in het contact met collega’s of met de manager.
 • Je wilt jezelf beter leren kennen zodat je zelfbewuster je werk kunt verrichten of in het leven kunt staan. Wat zijn je sterke en zwakke kanten en je kwaliteiten?
 • Je wilt je kwaliteiten beter in kunnen zetten, zodat je je prestaties kan optimaliseren.
 • Je wilt je ontwikkelen en tot bloei komen, maar je zit vast.

Hoe?
In de coachinggesprekken vertel je waar je tegen aanloopt en is er ruimte om op de situatie te reflecteren. Gedachten maken duidelijk hoe je een situatie interpreteert en ze roepen gevoelens op. Dit is bepalend voor je houding en je gedrag. Daar spreken wij over. Ik help je inzicht te krijgen in hoe je je gedrag en houding kunt beïnvloeden. Er is namelijk een wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Aan de hand hiervan kun jij jezelf meer sturen. Het inzicht vergroot je zelfkennis en daardoor ook je zelfvertrouwen.

Als je jezelf beter leert kennen en weet wat je zwakke en sterke punten zijn, kun je zelfbewuster handelen en je werkzaamheden verrichten. Het kan prestaties helpen verbeteren en uiteindelijk de kwaliteit van leven.

 

Wil je een gesprek, neem gerust contact op